Installatiedeskundige Ontruimingsalarminstallaties

Aangezien er geen specifieke opleiding voor Installatiedeskundige Ontruimingsalarminstallaties is, kan je de opleiding Installatiedeskundige Brandmeldinstallaties volgen en deze aanvullen met een opleiding over ontruimingsalarminstallaties. Werk je bij een erkend installatiebedrijf dan is het diploma “Installatiedeskundige Brandmeldinstallaties”, aangevuld met aantoonbare kennis van ontruimingsalarminstallaties zelfs een vereiste om dit werk te mogen doen. Behalve het behalen van een certificaat, om de benodigde kennis aantoonbaar te maken, doe je ook uitgebreid kennis op die je meteen tijdens je werk kan toepassen.  Deze opleiding wordt klassikaal gegeven, zodat je behalve van de docent die uit de praktijk komt, ook van je “vakbroeders” kan leren.

Een ontruimingsalarminstallatie is een belangrijk onderdeel van de brandveiligheid in een gebouw. We moeten er dus altijd op kunnen vertrouwen dat de installatie doet waarvoor hij is aangelegd. De brandmeldinstallatie dient een beginnende brand tijdig te ontdekken en dit aan de juiste mensen en instanties te melden. Hierdoor kan direct begonnen worden met het bestrijden van de brand en maatregelen getroffen worden om mens, dier en inventaris veilig te stellen. Dit waarschuwen van mensen gebeurt door de ontruimingsalarminstallatie. Het goed uitvoeren van de aanleg speelt een belangrijke rol in de betrouwbaarheid van een ontruimingsalarminstallatie. Dit werk vereist specialisme van mensen die vakbekwaam zijn en die de juiste werkprocedures volgen. Een volgens het CCV-Certificatieschema “Installeren Ontruimingsalarminstallaties” erkend installatiebedrijf zorgt ervoor dat de kwaliteit van de aanleg geborgd is. Deze borging van kwaliteit is mogelijk met productcertificatie van het installeren.

Eén van de eisen uit het CCV-Certificatieschema “Installeren Ontruimingsalarminstallaties” is dat je als erkend installatiebedrijf gediplomeerde installatiemonteurs in dienst hebt die het installatiewerk uitvoeren. Ben je reeds in het bezit van het diploma “Installatiedeskundige Brandmeldinstallaties” en wil je ook ontruimingsalarminstallaties aan mogen leggen dan kun je de 1-daagse opleiding volgen om zo je theoretische en praktische kennis van brand, brandveiligheid en ontruimingsalarm-installaties aan te vullen. Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen uitvoerig aan de orde:

  • Brand, rook en branddriehoek;
  • NEN 2575 deel 1 t/m 5: Brandveiligheid van gebouwen – Ontruimingsalarminstallaties – Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen;
  • Alle onderdelen behorende bij een ontruimingsalarminstallatie zoals de ontruimingscentrale, het bedienpaneel, Type A installatie, Type B installatie, stil alarm draadloos, stil alarm via attentiepanelen; enz.;
  • Tekeningen lezen en symbolen;
  • Aanleg van bekabeling en eisen van functiebehoud;
  • Taken en verantwoordelijkheden van een installatiedeskundige.

Met het diploma “Installatiedeskundige Brandmeldinstallaties” samen met het certificaat NEN 2575 op zak, mag je zelfstandig ontruimingsalarminstallaties aanleggen of kan je een groep monteurs aansturen bij de aanleg van een brandmeldinstallatie.

Zoals je ziet is het werk van een “Installatiedeskundige Ontruimingsalarminstallaties” een uitdagend beroep waarbij kennis en ervaring van groot belang is en waar je met een diploma op zak het verschil kan maken.