Installatiedeskundige Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallaties

De opleiding Installatiedeskundige BMI OAI of volluit Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallaties is bedoeld voor iedereen die tijdens zijn of haar dagelijkse werk betrokken is bij het aanleggen van bekabeling en het  monteren van de componenten van een brandmeldinstallatie en/of ontruimingsalarminstallatie. Werk je bij een erkend installatiebedrijf dan is het diploma “Installatiedeskundige brandmeld- en Ontruimingsalarminstallaties” zelfs een vereiste om dit werk te mogen doen. Behalve het behalen van het diploma zal je ook uitgebreid kennis opdoen die je meteen tijdens je werk kunt toepassen. Deze opleiding wordt klassikaal gegeven, zodat je behalve van de docent die uit de praktijk komt, ook van je “vakbroeders” kan leren. De laatste dag wordt afgesloten met het officiële examen.

Een brandmeldinstallatie is een belangrijk onderdeel van de brandveiligheid in een gebouw. We moeten er dus altijd op kunnen vertrouwen dat de installatie doet waarvoor hij is aangelegd. De installatie dient een beginnende brand tijdig te ontdekken en dit aan de juiste mensen en instanties te melden. Hierdoor kan direct begonnen worden met het bestrijden van de brand en kunnen maatregelen getroffen worden om mens, dier en inventaris veilig te stellen. Eventueel worden er door de brandmeldinstallatie andere brandbeveiligingsinstallaties aangestuurd. Eén van deze brandbeveiligingsinstallaties is de ontruimingsalarminstallatie. Deze installatie waarschuwt de juiste mensen (meestal de BHV-organisatie) die ervoor moet zorgen dat iedereen veilig het gebouw kan verlaten. Het goed uitvoeren van de aanleg speelt een belangrijke rol in de betrouwbaarheid van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie. Dit werk vereist specialisme en kennis van mensen die vakbekwaam zijn en die de juiste werkprocedures volgen. Een volgens het CCV-Certificatieschema BMI OAI erkend installatiebedrijf zorgt ervoor dat de kwaliteit van de aanleg geborgd is. Deze borging van kwaliteit is mogelijk met productcertificatie van het installeren.

Installatiedeskundige BMI OAI
Installatiedeskundige

Eén van de eisen uit het CCV-certificatieschema is dat je als erkend installatiebedrijf gediplomeerde installatiemonteurs in dienst hebt die het installatiewerk uitvoeren. Om het diploma “Installatiedeskundige BMI OAI” te behalen dien je examen te doen en deze met goed gevolg afsluiten. Om je goed voor te bereiden op dit examen kun je de 4-daagse opleiding volgen om zo je theoretische en praktische kennis van brand, brandveiligheid, brandmeldinstallaties, ontruimingsalarminstallaties en andere brandbeveiligingsinstallaties te vergroten. Aan het einde van de vierde dag kun je meteen het examen maken, zodat je niet nog eens apart het examen moet gaan maken. Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen uitvoerig aan de orde:

Met het diploma “Installatiedeskundige Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallaties” op zak mag je zelfstandig brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties aanleggen of kan je een groep monteurs aansturen bij de aanleg van een brandmeldinstallatie en/of ontruimingsalarminstallatie.

Zoals je ziet is het werk van een “Installatiedeskundige Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallaties” een uitdagend beroep waarbij kennis en ervaring van groot belang is en waar je met een diploma op zak het verschil kan maken.

Belang van goed opgeleide installatiedeskundige

Het installeren van brandmeld en ontruimingsinstallaties is een belangrijke stap in het creëren van een veilige omgeving. brandmeld en ontruimingsinstallaties zijn ontworpen om mensen te waarschuwen in geval van brand, zodat ze tijd hebben om te evacueren en veiligheid te zoeken. Om deze systemen effectief te laten zijn, moeten ze correct worden geïnstalleerd door gecertificeerde professionals die over de nodige kennis en ervaring beschikken om ervoor te zorgen dat het systeem correct functioneert. Dit geeft niet alleen de zekerheid dat uw gebouw beschermd is tegen brand, maar zorgt er ook voor dat de plaatselijke voorschriften en verordeningen worden nageleefd. Bovendien biedt certificering nog meer zekerheid dat u kwalitatief hoogstaand werk krijgt van gekwalificeerde installateurs.

Rol van het CCCV

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is een organisatie die zich inzet om het publiek te beschermen tegen criminele activiteiten en te zorgen voor een veilige omgeving voor iedereen. Als onderdeel van zijn missie is CCV een integraal onderdeel geworden van de ontwikkeling en implementatie van brandalarmsystemen. Door middel van onderzoek, technische bijstand en training werkt CCV aan de juiste installatie en werking van brandmeld en ontruimingsinstallatiesom optimale bescherming te bieden tegen mogelijke branden.

Brandmeld en ontruimingsinstallatieszijn essentiële onderdelen van elke brandveiligheidsaanpak, omdat ze zorgen voor vroegtijdige detectie van rook, hitte of vlammen, zodat mensen in geval van brand gebouwen veilig kunnen verlaten. Om ervoor te zorgen dat deze systemen up-to-date zijn met de nieuwste technologie en goed functioneren, biedt CCV een schat aan middelen en borgingsmechanismen. Via zijn handleidingen voor brandmeld en ontruimingsinstallatiesen opleidingshulpmiddelen helpt CCV bij de installatie, het onderhoud, het testen, de inspectie en de aanpassing van brandalarmsystemen.

Naast de installatie van brandmeld en ontruimingsinstallatiesin verschillende sectoren, zoals scholen of bedrijven, werkt CCV ook samen met lokale overheden door adviesdiensten aan te bieden over brandpreventiestrategieën en educatief materiaal over het voorbereid zijn op noodsituaties voor het publiek. Door samen te werken met lokale overheden en andere organisaties die gespecialiseerd zijn in veiligheidsthema’s zoals noodplannen of strategieën ter preventie van bosbranden, helpt CCV gemeenschappen veilig te houden door hen te informeren over de beste manier om zich te beschermen tegen potentiële gevaren zoals branden.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid speelt een vitale rol bij het waarborgen van de openbare veiligheid door te helpen bij de ontwikkeling van effectieve brandmeld en ontruimingsinstallatiesen door advies te geven over aanverwante onderwerpen zoals voorlichting over de voorbereiding op noodsituaties. Door zijn onderzoeksinitiatieven en veldinspecties na voltooiing van installatie- of aanpassingsprojecten helpt CCV garanderen dat levens worden beschermd tegen potentiële gevaren van branden in huizen of bedrijven.

Doel van de brandmeldinstallatie

Vanuit de NEN 2535 heeft een brandmeldinstallatie in een bouwwerk het doel een begin van brand in een dusdanig stadium te ontdekken, lokaliseren en signaleren dat het bestrijden ervan tijdig kan plaatsvinden. Je kunt maatregelen nemen om mens, dier, inventaris, gebouw en het milieu veilig te stellen, waardoor ongevallen en/of schade worden beperkt of voorkomen.

De mate waarin het doel van de brandmeldinstallatie wordt bereikt, is afhankelijk van een aantal factoren, zoals:

  • de omvang van de brandmeldinstallatie;
  • de melder- en systeemkeuze en de projectie;
  • de kwaliteit van de componenten;
    de uitvoering van de installatie;
  • de systeembeschikbaarheid van de brandmeldinstallatie;
  • de kwaliteit van het beheer, de controle en het onderhoud.

Behalve een brand ontdekken, lokaliseren en alarmeren, kan een brandmeldinstallatie ook automatische brandbeveiligingsinstallaties aansturen. Je kunt hierbij denken aan ontruimingsalarminstallaties, rook- en warmteafvoerinstallaties en deurvastzet-inrichtingen, maar ook aan luchtbehandelingsinstallaties en liften.