Installatiedeskundige Brandmeldinstallaties

De opleiding Installatiedeskundige Brandmeldinstallaties is bedoeld voor iedereen die tijdens zijn of haar dagelijkse werk betrokken is bij het aanleggen van bekabeling en het monteren van componenten van brandmeldinstallaties. Werk je bij een erkend installatiebedrijf dan is het diploma “Installatiedeskundige Brandmeldinstallaties” zelfs een vereiste om dit werk te mogen doen. Behalve het behalen van het diploma zal je ook uitgebreid kennis opdoen die je meteen tijdens je werk kantoepassen. Deze opleiding wordt klassikaal gegeven, zodat je behalve van de docent die uit de praktijk komt, ook van je “vakbroeders” kan leren.

Een brandmeldinstallatie is een belangrijk onderdeel van de brandveiligheid in een gebouw. We moeten er dus altijd op kunnen vertrouwen dat de installatie doet waarvoor hij is aangelegd. De installatie dient een beginnende brand tijdig te ontdekken en dit aan de juiste mensen en instanties te melden. Hierdoor kan direct begonnen worden met het bestrijden van de brand en kunnen maatregelen getroffen worden om mens, dier en inventaris veilig te stellen. Eventueel worden er door de brandmeldinstallatie andere brandbeveiligingsinstallaties aangestuurd. Het goed uitvoeren van de aanleg speelt een belangrijke rol in de betrouwbaarheid van een brandmeldinstallatie. Dit werk vereist specialisme van mensen die vakbekwaam zijn en die de juiste werkprocedures volgen. Een volgens het CCV-Certificatieschema “Installeren Brandmeldinstallaties” erkend installatiebedrijf zorgt ervoor dat de kwaliteit van de aanleg geborgd is. Deze borging van kwaliteit is mogelijk met productcertificatie van het installeren.

Eén van de eisen uit het CCV-Certificatieschema “Installeren Brandmeldinstallaties” is dat je als erkend installatiebedrijf gediplomeerde installatiemonteurs in dienst hebt die het installatiewerk uitvoeren. Om het diploma “Installatiedeskundige Brandmeldinstallaties” te behalen dien je examen te doen bij Certoplan, Examenbureau Installatietechniek of bij Isac Examens. Om je goed voor te bereiden op dit examen kun je de 3-daagse opleiding volgen om zo je theoretische en praktische kennis van brand, brandveiligheid, brandmeldinstallaties en andere brandbeveiligingsinstallaties te vergroten. Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen uitvoerig aan de orde:

  • Brand, rook en branddriehoek;
  • NEN 2535: Brandveiligheid van gebouwen – Brandmeldinstallaties – Systeem- en kwaliteits-eisen en projecteringsrichtlijnen;
  • Alle onderdelen behorende bij een brandmeldinstallatie zoals de brandmeldcentrale, het brandweerpaneel, de brandmelders, de doormeldeenheid, sturingen, enz. herkennen en kunnen installeren;
  • Tekeningen lezen en symbolen;
  • Aanleg van bekabeling en eisen van functiebehoud;
  • Taken en verantwoordelijkheden van een installatiedeskundige.

Met het diploma “Installatiedeskundige Brandmeldinstallaties” op zak mag je zelfstandig brandmeldinstallaties aanleggen of kan je een groep monteurs aansturen bij de aanleg van een brandmeldinstallatie.

Zoals je ziet is het werk van een “Installatiedeskundige Brandmeldinstallaties” een uitdagend beroep waarbij kennis en ervaring van groot belang is en waar je met een diploma op zak het verschil kan maken.